Aanvraagformulier verzoek financiële ondersteuning
Stichting Ruinen 1865

Stichting Ruinen 1865 vergadert in principe eens in de 6 weken. Wilt u dat uw aanvraag behandeld wordt, dan moet u deze zo volledig mogelijk in de voorgaande maand indienen.

Methode 1: een schriftelijke aanvraag met toezending van stukken

Dien de aanvraag schriftelijk in, ondertekend door de een bevoegd persoon, die in de aanvraag wordt genoemd. Toezenden naar:

Stichting Ruinen 1865
Hoge Kamp 21
7963 AW RuinenMethode 2: een aanvraag via deze website met schriftelijke bevestiging

  1. Vul de volgende vragen in en upload het formulier. Voeg de gevraagde documenten bij als attachment of zend deze separaat per post naar de Stichting Ruinen 1865.

  2. Velden met een * zijn verplicht.

Organisatienaam * :
Adres * :
Postcode * :
Woonplaats * :
Telefoon * :
Email * :
Kamer van Koophandel :
Contactpersoon Voornaam :
Contactpersoon Achternaam :
Contactpersoon Tussenvoegsel:
Contactpersoon Functie:
Geslacht :
Contactpersoon Adres :
Contactpersoon Postcode :
Contactpersoon Woonplaats:
Contactpersoon Telefoon:
Contactpersoon Email:
Contactpersoon is bevoegd in rechte namens uw organisatie op te treden? *
bevoegd * :
   
Project: naam
Project doel :
wat moet er worden bereikt?
Project doelgroep :
wie moeten er worden bereikt?
Project: gevraagde bijdrage
Project: uitvoering,
wie, waar en hoe?

Kosten opbouw in excel sturen naar :

info@stichtingruinen1865.nl

Project: plaats,
waar vindt het project plaats?
Noem de begin- en einddatum in het geval het meer dan een dag betreft* :
Project: datum
   

 

Wij verzoeken u tevens de volgende bestanden te zenden : Kostenbegroting, overzicht aanvragen andere fondsen naar info@stichtingruinen1865.nl